Jaarverslag 2022

In het Jaarverslag 2022 Huurdersstichting Langs de Lek doet de Huurdersstichting Langs de Lek als belangenbehartiger van Huurders van Stichting Langs de Lek verslag over haar activiteiten in het afgelopen jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Contact of een mail sturen aan info@hs-langsdelek.nl 

Huurdersbijeenkomsten.

Notulen huurdersvergaderingen 2022     De Huurdersbijeenkomsten zijn gehouden op 23 mei 2022 in Streefkerk en op 1 juni in Nieuwpoort.

Prestatieafspraken 2022-2024

Door de inspanning van alle Huurdersstichtingen, Woningcorporaties en de gemeente Molenlanden zijn we in 2021 gekomen tot nieuwe prestatieafspraken. Deze keer zijn er meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2022-2024 welke periodiek besproken en waar nodig bijgesteld of aangepast zullen worden. De prestatieafspraken zijn ondertekend in december 2021 en afgelopen maand heeft de eerste evaluatie Lees meer overPrestatieafspraken 2022-2024[…]

Prestatieafspraken 2021

Mede door de inzet van alle medewerkende partijen, zoals de gemeente, da corporaties en alle Huurdersstichtingen van Molenwaard zijn er toch prestatieafspraken gekomen. Woensdag 9 december zijn de afspraken ondertekend. Alle bijeenkomsten waren digitaal, maar het is gelukt. Definitieve prestatieafspraken 2021 gemeente Molenlanden

Bestuursleden.

Na het fuseren met Stichting Huurdersbelang Streefkerk en Huurdersstichting Lek & Waard Wonen willen we graag met een goed bestuur aan de slag gaan. Daarvoor hebben we nog steeds mensen nodig, die bereid zijn mee te denken en te doen in het belang van de huurders. Zou u het iets vinden om ons bestuur te Lees meer overBestuursleden.[…]

Groene bon.

Groene Bon en energietips voor huurders in Molenlanden Begin september ontvangen alle huurders van Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen in de gemeente Molenlanden een Groene Bon ter waarde van € 45 en een Energiebespaarmeter met ruim 20 tips. Met de Groene Bon kan de huurder duurzame artikelen kopen. De inzet van deze bon en Lees meer overGroene bon.[…]