Monitor Wonen: meer dure dan goedkope scheefhuurders.

Er zijn meer huurders die gezien hun inkomen in een te duur huis wonen dan in een te goedkoop huis. Dit blijkt uit een op 17 oktober 2016 verschenen Lokale Monitor Wonen, die voor het eerst een gedetailleerd lokaal beeld biedt van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van corporatiewoningen. Hoeveel van hun inkomen zijn huurders in Lees meer overMonitor Wonen: meer dure dan goedkope scheefhuurders.[…]