Inleiding “Zienswijze”

Fusie Woningstichting Nieuw-Lekkerland – WS Lek & Waard Wonen ————————————————————————————————————————————– Deze week (week 9) ontvangen¬† alle huurders van WS Nieuw-Lekkerland en WS Lek & Waard Wonen een gezamenlijke Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief omvat een korte samenvatting van het fusietraject tussen beide woningcorporaties. In deze samenvatting verwijzen wij naar onze website waarop onze zienswijze voor een ieder Lees meer overInleiding “Zienswijze”[…]

Zienswijze

HUURDERSVERENIGINGEN Nieuw-Lekkerland en Lek ¬†en Waard Wonen Aan: de directie van Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen en de directie van Woningstichting Nieuw-Lekkerland Onderwerp: zienswijze van de huurdersorganisaties over de voorgenomen fusie   Molenwaard, 25 oktober 2016 Geachte directies, Met deze brief geven wij onze zienswijze met betrekking tot de voorgenomen fusie van Woningbouwstichting Lek en Lees meer overZienswijze[…]