Armoede onder huurders.

Het tekort aan sociale huurwoningen en de enorm gestegen woonlasten zijn belangrijke oorzaken van de armoede in Nederland.Dat staat in de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de relatie tussen huisvesting en armoede. In het rapport (van 17 mei 2017) spreekt het College van ‘grote Lees meer overArmoede onder huurders.[…]