Vergadering 24 januari 2018

vergadering 24 jan.2018 In de uitnodiging voor de vergadering van beide huurdersverenigingen op 24 januari 2018 is per abuis het jaartal 2017 vermeld. U zult begrijpen, dat dit uiteraard 2018 moet zijn. Onze oprechte excuses hiervoor. Ongeveer twee weken voor de vergadering komt er nog een oproep voor deze bijeenkomst, in de lokale nieuwsbladen.