Prestatieafspraken voor 2019.

Maandag 3 december werden in Wijngaarden de prestatieafspraken voor 2019 getekend. Wethouder Frank Meerkerk tekende namens de gemeente. Verder werd er getekend door de Woonorganisaties en Huurdersorganisaties binnen Molenwaard. Namens de Woningstichting Lek & Waard Wonen tekende mevr. A. Tukker en namens de Huurdersstichting dhr. D. de Kock.