Huurdersstichting.

Woensdagavond 29 augustus vond de opheffingsvergadering van de huurdersvereniging Lek & Waard Wonen plaats. De bijeenkomst, die werd gehouden in de Hof van Ammers te Groot Ammers, trok niet veel leden van de huurdersvereniging, maar bij de stemming kozen de aanwezige huurders/leden unaniem voor opheffing van de vereniging. Hiermee is de weg vrijgekomen om samen met de al eerder opgeheven huurdersvereniging van Nieuw Lekkerland, met de al eerder opgerichte Huurdersstichting Lek & Waard Wonen de huurders te vertegenwoordigen. Als bestuur willen wij ons inzetten bij allerlei onderwerpen, die voor de huurder van belang zijn.