Inleiding “Zienswijze”

Fusie
Woningstichting Nieuw-Lekkerland – WS Lek & Waard Wonen

————————————————————————————————————————————–

Deze week (week 9) ontvangen  alle huurders van WS Nieuw-Lekkerland en WS Lek & Waard Wonen een gezamenlijke Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief omvat een korte samenvatting van het fusietraject tussen beide woningcorporaties. In deze samenvatting verwijzen wij naar onze website waarop onze zienswijze voor een ieder inzichtelijk is. Mocht u m.b.t.  deze zienswijze nog vragen hebben, kunt u deze stellen via ons mailadres.

De redactiecommissie.