Ondertekening van het Convenant samenwerking.

Dinsdagavond 29 augustus 2017 werd tijdens een vergadering van de Woningstichting , de huurdersvereniging Nieuw Lekkerland en de huurdersvereniging Lek en Waard Wonen het Convenant samenwerking ondertekend.
Namens de woningstichting door mevrouw A. Tukker.
Namens de huurdersvereniging Nieuw Lekkerland door dhr. D.de Kock en
namens de huurdersvereniging Lek en Waard Wonen door dhr. H. Otten.

De goede samenwerking wordt met een handtekening bekrachtigd.